โรคเบาหวาน  

เกิดจากความผิดปกติของ #ร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ #ส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเกิน 

โรคเบาหวานจะมีอาการเกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่#ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลได้อย่างเหมาะสม ซึ่งโดยปกติน้ำตาลจะเข้าสู่เซลล์ร่างกายเพื่อใช้เป็นพลังงานภายใต้การควบคุมของฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งผู้ที่เป็นโรคเบาหวานร่างกายจะไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นในระยะยาวจะมีผลในการทำลายหลอดเลือด ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่สภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้

โรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานจะมีโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้แก่ ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง และภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ภาวะฉุกเฉินที่มักจะเกิดในผู้ป่วยเบาหวานได้แก่

 • ภาวะโลหิตเป็นพิษ

 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

 • โรคหลอดเลือดสมอง

โรคแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลได้แก่

 • ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

 • ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงจนหมดสติ

 • ภาวะคีโตซีส Ketoacidosis

Print

เป้าหมายของการรักษาเบาหวาน

โรคเบาหวานส่วนหนึ่งเกิดจากกรมพันธ์ อีกส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรม โรคเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อนมักจะปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดหลอดเลือดแดงตีบ ดังนั้นเป้าหมายของการรักษาโรคเบาหวานจึงจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 • การควบคุมความดันโลหิต

 • ควบคุมระดับไขมันในเลือดให้ใกล้เคียงเป้าหมาย

 • ควบคุมน้ำหนักตัวอย่าให้อ้วน ออกกำลังกาย

 • ควบคุมระดับน้ำตาล และน้ำตาลเฉลี่ยให้ใกล้เคียงปกติ

 

อินซูลินกับเบาหวาน

อินซูลิน เป็นฮอร์โมนที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มเซลล์ภายในตับอ่อน มีหน้าที่ในการนำน้ำตาลในเลือดไปสู่เนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเพื่อใช้ในการสร้างพลังงานและสร้างเซลล์ต่างๆ โดยปรกติแล้วเมื่อมีน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดตับอ่อนก็จะถูกกระตุ้นให้หลั่ง อินซูลิน แล้วอินซูลินก็จะเข้าจับน้ำตาลเพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย แต่ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งร่างกายมี อินซูลิน ไม่เพียงพอก็จะทำให้มีน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรพกลูกอมติดตัวไว้สำหรับกรณีน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไป ทำให้เกิดอาการหน้ามือ ลูกอม หรือน้ำหวานจะช่วยทำให้ดีขึ้นได้

 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดแผลในผู้ป่วยเบาหวานมีอะไรบ้าง

ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นมามากกว่า 10 ปี พบว่าหากเป็นเบาหวานนาน 25 ปีขึ้นไป มีโอกาสต้องถูกตัดขาสูงถึงร้อยละ 11เป็นชายซึ่งมีความเสี่ยงกว่าเพศหญิงเนื่องจาก

 • คุมเบาหวานไม่ดี น้ำตาลสูงทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานไม่ดี

 • การสูบบุหรี่

 • มีโรคแทรกซ้อนทางตา ไต หัวใจ

พบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าสูงเนื่องจากมีการเสื่อมของหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดตีบแคบเลือดไปเลี้ยงบริเวณเท้าน้อยลง รวมทั้งมีการเสื่อมของเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงยังเท้า

 

การป้องกันการเป็นเบาหวาน

 • ควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และแก้ไขปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอันจะก่อให้เกิดโรคเบาหวาน

 • ควบคุมโภชนาการ ให้มีความสมดุลทั้งในด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย รวมไปจนถึงการใช้ยารักษาโรค

 • ควรตรวจเช็คระดับน้ำตาลในเลือดสม่ำเสมอ โดยปรึกษาแพทย์ว่าควรตรวจเช็คเมื่อใด และ ระยะเวลาห่างในการตรวจที่เหมาะสม

 • ยาบางชนิดหรือยาสมุนไพร อาจมีผลต่อการควบคุมน้ำตาลในเลือด จะต้องปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนใช้ยา หรือ สมุนไพรเหล่านี้

contact-us-pis